ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


1
ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และสำรวจ รับสมัครเด็กเล็ก  เพื่อเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบรรพต(เขาน้อย) สังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ภายใต้การอำนวยการของ.. นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
********
มอบหมายให้ นายอภิชาติ พิมพิสาร ผู้อำนวยการกองศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
...ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และสำรวจ รับสมัครเด็กเล็ก
เพื่อเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบรรพต(เขาน้อย) สังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
09 พฤษภาคม 2565

รับและส่งมอบทรัพย์สินกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
****************
โดย นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายอำภัย เดชะ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
... ร่วมกับ นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ทำ MOU ร่วมกัน เพื่อรับและส่งมอบทรัพย์สินกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
***********
????ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
09 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และสำรวจ รับสมัครเด็กเล็ก  เพื่อเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านใหม่หนองไทร,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ภายใต้การอำนวยการของ.. นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
********
มอบหมายให้ นายอภิชาติ พิมพิสาร ผู้อำนวยการกองศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
...ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และสำรวจ รับสมัครเด็กเล็ก
เพื่อเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านใหม่หนองไทร
06 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
***************
นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
...โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ ,นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร,พร้อมด้วยคณะผผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,กำลังพลทหาร,หน่วยงานต่างๆ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
....โดยได้ร่วมกันเก็บกวาดเศษใบไม้,ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดห้องน้ำ
*************
???????? บริเวณ โดยรอบโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..เพื่อการมีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป
25 เมษายน 2565

 เข้าร่วมประเมินสถานที่เพื่อจัดตั้งสถานที่กักกัน,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
*****
นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
... เข้าร่วมประเมินสถานที่เพื่อจัดตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อนำแรงงานกัมพูชาประเภท MOU เข้ามาทำงานในประเทศไทย
******
???? - บริษัทแอมออลไลท์ จำกัด ณ สบายจังรีสอร์ท อรัญประเทศ
???? - บริษัทเค ที พันล้าน อิมพอร์ตจำกัด ณ โรงแรมทัพทองคำ อรัญประเทศ
???? - ห้างหุ้นส่วนจำกัดไดม่อน คลอเรินทีน หมู่ที่ ๑ ต.บ้านใหม่หนองไทร
 
22 เมษายน 2565

สำรวจรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบรรพต ตำบลบ้านใหม่หนองไทร,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
ภายใต้การอำนวยการของ.. นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
********
มอบหมายให้ นายอภิชาติ พิมพิสาร ผู้อำนวยการกองศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร และเจ้าหน้าที่
...ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และสำรวจรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบรรพต ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
20 เมษายน 2565

เปิด WALK IN ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 3,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
โรงพยาบาลอรัญประเทศให้บริการฉีดวัคซีนโควิด - 19
เปิด WALK IN ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 3
ท่านสามารถเลือกได้ว่าต้องการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซนเนก้า
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565
เข็มที่ 1 จำนวน 200 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 300 ราย
กรุณามารับคิวก่อนเวลา 10.00 น
ให้บริการ ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เขต 2
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ( โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย )
18 เมษายน 2565

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
*************
ภายใต้การอำนวยการของ.. นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย
???? ณ จุดบริการประชาชน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
14 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จำนวน 4 เรื่อง,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th

ได้แก่ 

1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565
2. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565
3.เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565
4. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 มีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทรแล้วเจ็ดวัน

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

12 เมษายน 2565

สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
******
คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล..ทำพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕
**********
ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
12 เมษายน 2565

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
*************
นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีพร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
ลงพื้นที่ด้วยตนเอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย
???? ณ จุดบริการประชาชน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร โดยมี นายบรรพต ศรีพรหม กำนันตำบลบ้านใหม่หนองไทร พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
12 เมษายน 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้้ำคสล. พร้อมบ่อพัก ถนนบริบูรณ์ (ฝั่งขวาตลอดแนว) หมู่ที่ 2,โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้้ำคสล. พร้อมบ่อพัก ถนนบริบูรณ์ (ฝั่งขวาตลอดแนว) หมู่ที่ 2,โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 เมษายน 2565

เข้าร่วมพิธีเปิด  " งานแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ ๖๕ ",เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๓๐ น.
*********
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี
.. มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร เข้าร่วมพิธีเปิด " งานแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ ๖๕ "
*********
โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้
???? ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ
06 เมษายน 2565

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๙ น.
*********
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี
.. มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช
*********
โดยมี นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานพิธี
พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมพิธีในวันนี้
???? ณ บริเวณหน้าพระสยามเทวาธิราช ถนนมหาดไทย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
06 เมษายน 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 2 หมู่ที่ 1,โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 5 (แยกบ้านผู้ช่วยอุดม ลาคำเอ็บ) หมู่ที่ 1 ,โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างกำแพงคุณหญิงประภา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 2 หมู่ที่ 1,โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 5 (แยกบ้านผู้ช่วยอุดม ลาคำเอ็บ) หมู่ที่ 1 ,โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างกำแพงคุณหญิงประภา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 20  (287 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 50 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252