ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


ลำดับรายการวันที่
1การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 4 เม.ย. 2565
2ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 256528 ก.พ. 2565
3การประชาคมการถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้าน10 พ.ย. 2564
4การประชุมคณะกรรมการยกร่างปรับปรุง แก้ไข เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร25 ต.ค. 2564
5การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร 18 ต.ค. 2564
6ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256511 ต.ค. 2564
7การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้้งท้องถิ่น ประจำปี 256416 เม.ย. 2564
8ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 25642 ก.พ. 2564
9กิจกรรมการให้ความร่วมมือกับสำนักงาาน ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายภาคประชาชน 256417 ธ.ค. 2563
10การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น1 ธ.ค. 2563
11กิจกรรมการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในการดูแลผู้่ป่วยติดเตียง10 พ.ย. 2563
12การประเมินผู้บริหาร30 ก.ย. 2563
13มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 25631 เม.ย. 2563
14การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร22 ม.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 50 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252