ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256516 มี.ค. 2565
2ประกาศนียบัตรพนักงานดีเด่นประจำปี 256529 พ.ย. 2564
3เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)22 พ.ย. 2564
4ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทรว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ พ.ศ.256511 ต.ค. 2564
5แผนการสร้างเสริมมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 256426 เม.ย. 2564
6ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทรว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ 256423 เม.ย. 2564
7การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256431 มี.ค. 2564
8มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ 25641 ก.พ. 2564
9มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ 25641 ก.พ. 2564
10การส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีเข้าร่วมการฝึกอบรม29 ธ.ค. 2563
11การเผยแพร่ความก้าวหน้าในสายงานของช้าราชการในสังกัด18 พ.ย. 2563
12รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 256318 ก.ย. 2563
13กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม าภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น30 มิ.ย. 2563
14การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์1 มิ.ย. 2563
15การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62- 31 กันยายน 63)15 เม.ย. 2563
16แผนการสร้างเสริมมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 256313 ม.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 50 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252