ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10 มี.ค. 2565
2การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร 18 พ.ย. 2564
3คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร18 พ.ย. 2564
4ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่่ยวกับการปฏิบัติงานราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเพื่อใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง18 พ.ย. 2564
5ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256511 ต.ค. 2564
6ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 ต.ค. 2564
7ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256426 เม.ย. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงาน 25641 ก.พ. 2564
9คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนค่าตอบแทน8 ม.ค. 2564
10มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง2 มี.ค. 2563
11หลักเกณฑ์มาตราการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่9 ม.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 50 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252