ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลสถิติการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)5 เม.ย. 2565
2ข้อมูลสถิติ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอยเดือนตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)5 เม.ย. 2565
3ข้อมูลสถิติ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)5 เม.ย. 2565
4ข้อมูลสถิติ การให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)5 เม.ย. 2565
5ข้อมูลสถิติ การให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)5 เม.ย. 2565
6ข้อมูลสถิติ การให้บริการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)5 เม.ย. 2565
7ข้อมูลสถิติ การจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)4 เม.ย. 2565
8ข้อมูลสถิติ การขอใช้และยกเลิกถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)4 เม.ย. 2565
9ข้อมูลสถิติ การขอใช้เสียง ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)4 เม.ย. 2565
10ข้อมูลสถิติ งานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)4 เม.ย. 2565
11ข้อมูลสถิติการรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่หนองไทร ประจำปี 256428 ต.ค. 2564
12ข้อมูลสถิติการรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบรรพต ประจำปี 256428 ต.ค. 2564
13ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการสังคม ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน เมษายน - กันยายน 2564)1 ต.ค. 2564
14ข้อมูลการให้บริการจัดเก็บขยะ 2564 (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64)20 เม.ย. 2564
15ข้อมูลผู้มาขอใช้เสียง ปี 2564 20 เม.ย. 2564
16ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการสังคม ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)9 เม.ย. 2564
17ข้อมูลสถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)9 เม.ย. 2564
18ข้อมูลสถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ 25631 ต.ค. 2563
19ข้อมูลสถิติการให้บริการ 256231 ธ.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
45
เดือนที่แล้ว
2,426
ปีนี้
18,577
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
37,789
ไอพี ของคุณ
3.236.52.68
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 7 45 45 2,426 18,577 16,648 37,789 3.236.52.68