ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


ลำดับรายการวันที่
1นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)11 ก.พ. 2565
2แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256511 ก.พ. 2565
3แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 256611 ก.พ. 2565
4ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256530 พ.ย. 2564
5การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร18 พ.ย. 2564
6ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256511 ต.ค. 2564
7ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทรว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ พ.ศ.256511 ต.ค. 2564
8นโยบายการบริหารงานบุคคล 256423 เม.ย. 2564
9แผนการสร้างเสริมมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 256419 เม.ย. 2564
10ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564- 2566) 7 เม.ย. 2564
11แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564- 2566) 7 เม.ย. 2564
12ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทรว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ 25641 ก.พ. 2564
13ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงาน 25641 ก.พ. 2564
14คำสั่งให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26 ก.ย. 2563
15นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานเกี่่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ฯ17 มี.ค. 2563
16นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล30 ส.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 50 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252