ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-257015 ก.พ. 2565
2แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256511 ก.พ. 2565
3แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 256611 ก.พ. 2565
4ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 11 ต.ค. 2564
5ประชุมการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ. ศาลา SML หมู่ที่ ๕ 25 มิ.ย. 2564
6ประชุมการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ. ศาลา SMLหมู่ที่ ๒24 มิ.ย. 2564
7ประชุมการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ. ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนหนองเทา หมู่ที่ ๓23 มิ.ย. 2564
8ประชุมการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ. ศาลา SML หมู่ที่ ๔ ซอยประสพโชค 22 มิ.ย. 2564
9ประชุมการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ. ที่ทำการตลาดชุมชน หมู่ที่ ๑ 21 มิ.ย. 2564
10ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)15 ก.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 51 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252