ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือประชาชน7 เม.ย. 2564
2การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร30 มี.ค. 2564
3การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน30 มี.ค. 2564
4การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์30 มี.ค. 2564
5การขอรับบำเหน็จตกทอด ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือรายเดือนถึงแก่กรรม30 มี.ค. 2564
6การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท ลูกจ้างประจำหรือชั่วคราวองค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น เมื่อตายในหน้าที่30 มี.ค. 2564
7การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท ลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่นถึงแก่กรรม30 มี.ค. 2564
8การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ องค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น30 มี.ค. 2564
9การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 มี.ค. 2564
10การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 มี.ค. 2564
11การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ไม่เกิน 200 ตารางเมตร30 มี.ค. 2564
12การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ และทางเข้า-ออกของรถ ตามมาตรา 3430 มี.ค. 2564
13การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 2130 มี.ค. 2564
14การขออนุญาตใบประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฎิกูล30 มี.ค. 2564
15การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3330 มี.ค. 2564
16การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน30 มี.ค. 2564
17การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 2230 มี.ค. 2564
18การขออนุญาติก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2130 มี.ค. 2564
19การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศในที่สาธารณะ30 มี.ค. 2564
20การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) พศ 2499 จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา30 มี.ค. 2564

123  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 50 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252