ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


ประวัติความเป็นมา
 
     ชาวบ้านใหม่หนองไทรนี้ เดิมเป็นคนอำเภอประจันตคาม และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ย้ายมาอยู่อรัญประเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มาปลูกบ้านอยู่บ้านน้อยจันตคาม หรือบ้านท้ายเมืองอรัญปรเทศ ซึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ทางราชการได้มาตั้งกรมทหาร อยู่จนปัจจุบันนี้ ชาวบ้านกบินทร์บุรีและชาวบ้านประจันตคามได้ทยอยกันมาอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี พื้นที่บ้านใหม่หนองไทรสมัยนั้น เป็นเขตเทศบาล ตำบลอรัญประเทศ พอมีคนมาอยู่มากขึ้นจึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโดยให้ชื่อว่า บ้านใหม่หนองไทร เพราะพื้นที่แห่งนี้ม ีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งและมีต้นไทรอยู่ข้างๆ หนองน้ำนั้นต้นหนึ่ง จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านดังกล่าวมา ปัจจุบันนี้ต้นไทรก็ยังคงมีอยู่ซึ่งอยู่ใน เขตวัด ส่วนหนองน้ำนั้นได้ดัดแปลงมาเป็นสระน้ำอยู่ข้างๆ กับต้นไทร ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ พระอธิการบุญ ธมฺมสิริ ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดทุ่งสบถ หรือวัดสอนิมิตร ต.คำตะโหนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ได้ขึ้นมาเยี่ยมญาติโยมของท่าน ท่านได้มาพักอยู่บ้านใหม่หนองไทรเป็นเวลาหลายวัน ท่านพิจารณาเห็นว่าบ้านใหม่หนองไทรนี้ขาดการทำบุญใส่บาตร เนื่องจากวัดอยู่ไกล พระไม่สามารถจะมาโปรดได้ จึงได้ชักชวนแนะนำประชาชนในหมู่บ้าน ว่าควรจะหาที่สร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นมาเพื่อจะได้ทำบุญบ้าง พวกชาวบ้านได้รับคำแนะนำเช่นนั้นก็เห็นชอบด้วยแต่ต้องให้เป็นปีหน้า ซึ่งพ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวเสียก่อน 
     ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๒ พอดีอธิการบุญก็ได้กลับขึ้นมาอีก ชาวบ้านเห็นท่านขึ้นมาแล้วก็ได้ประชุมกัน เพื่อจะจัด หาอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง จึงได้เรี่ยไรเงินกันตามกำลังที่จะทำได้ ซึ่งรวบรวมเงินได้ทั้งหมดเป็นเงิน ๔๒๐ บาท เพราะว่าสมัย นั้นหมู่บ้านทั้งหมดมีอยู่สามสิบกว่าครอบครัวเท่านั้น เงินจำนวน  ๔๒๐ บาทนี้ ได้นำไปซื้อเลื่อยๆ ไม้ ๔ ปื้น ชิ้นละ ๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๐ บาท เหลืออยู่อีก ๒๒๐ บาท เก็บไว้ซื้อตะไบแทนเลื่อยและตะปูเวลาก่อสร้าง ส่วนนอกนั้นใช้กำลังแรงกายทั้งนั้น เช่น เสาและไม้พื้นทุกๆ อย่างไม่ได้ซื้อเลย ส่วนพระอธิการบุญนั้นท่านขึ้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ ท่านยังไม่ได้กลับไปวัดของท่านเลย จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๔๙๒ เมื่ออุปกรณ์การก่อสร้างพร้อมแล้วจึงได้ทำการก่อสร้างศาลาการเปรียญ ยาว ๑๕ เมตร กว้าง ๑๒  เมตร มุงด้วยแฝก กั้นห้องด้วยเสื่อลำแพนให้พระอาศัยที่อาสนสงฆ์เป็นจำนวน ๕ ห้องด้วยกัน หลังจากทำศาลาการเปรียญเดือนพฤษภาคม พระอธิการบุญ ท่านก็ได้กลับวัดของท่าน ก่อนที่ท่านจะกลับท่านได้สั่งโยมว่าให้รีบหาพระมาอยู่จำพรรษา เดี๋ยวจะหาพระไม่ได้    
     พอท่านกลับไปแล้วพวกชาวบ้านปรึกษากันลงความเห็นว่าท่านพระอธิการบุญเป็นผู้นำพาในการก่อสร้างวัดก็ควรที่จะนิมนต์ท่านมาอยู่เอง เว้นแต่ท่านจะไม่มาจึงค่อยหานิมนต์รูปอื่นมาอยู่ จึงจัดตัวแทนไปนิมนต์ท่าน ครั้งแรกท่านยังไม่รับโดยอ้างว่ายังไม่ได้พูด คุยบอกกล่าวกับญาติโยมทางโน้นเลย ให้รอฟังข่าวอีกซักหกเจ็ดวันก่อน และนิมนต์เป็นครั้งที่สองท่านจึงได้รับนิมต์ และท่านก็ได้บอก ให้โยมนิมนต์พระมาเพิ่มอีก ๒ รูป เพราะว่าท่านได้หาไว้แล้ว ๖ รูป รวมทั้งท่านเองเป็น ๗ รูป ได้เพิ่มอีก ๒ รูป รวมเป็น ๙ รูป ฉะนั้นชาวบ้านจึงได้ไปนิมนต์พระที่วัดอินทรประชาราษฎร์ (วัดวังหวาย) ต.วังตาล อ.กบินทร์บุรี อีก ๒ รูป จึงได้จำพรรษาในปีแรกคือ พ.ศ.๒๔๙๒ นั้น จำนวน ๙ รูป เมื่อพระมาครบแล้ว ก็พอดีอีก ๒ วันทำบุญเข้าพรรษา ในวันทำบุญเข้าพรรษาญาติโยมที่มาทำบุญวัดนี้ มีห้องแถวนายสิบทหาร ชาวบ้านฝั่งห้วย ชาวบ้านหนองขามและชาวบ้านด่าน ส่วนหนองขามนั้นเขารับเลี้ยงเพลพระเป็นประจำตลอดปี คือ ขึ้นและแรม ๓ ค่ำของทุกเดือน ฝั่งห้วยก็เช่นเดียวกันรับเลี้ยงพระในตอนเพลทุกวันขึ้นและแรม ๒ ค่ำของทุกเดือน นอกจากนั้นชาวบ้านใหม่หนองไทรได้จัดเป็นกลุ่ม รวมทั้งบ้านหนองขามและฝั่งห้วยด้วยเป็น ๑๕ กลุ่มด้วยกัน คือเดือนหนึ่งเลี้ยงเพลพระเดือนละ ๒ ครั้งต่อกลุ่มตลอดมาจนปัจจุบันนี้ อันนับแต่ตั้งวัดมาคือ พ.ศ.๒๔๙๒ เป็นเวลา ๗๒ ปี
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
45
เดือนที่แล้ว
2,426
ปีนี้
18,577
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
37,789
ไอพี ของคุณ
3.236.52.68
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 7 45 45 2,426 18,577 16,648 37,789 3.236.52.68