ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


ข้อมูลชุมชน
การคมนาคม  (ถนน)
      ตำบลบ้านใหม่หนองไทร มีการคมนาคมที่สะดวก  เนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  33 (ถนนสุวรรณศร)   ตัดผ่านทำให้การสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกสบายและมีถนนลูกรังและถนนเพื่อการเกษตรหลายสายแต่ในฤดูฝนไม่ได้รับความสะดวก  เนื่องจากถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  มีน้ำขัง ทำให้การสัญจร-ไปมาได้รับความลำบาก เป็นต้น  ตำบลบ้านใหม่หนองไทรมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างตำบล และในหมู่บ้าน  ที่ค่อนข้างเกือบครบทุกสายทางในหมู่บ้าน
ประเภทถนน
หมู่ที่ 1 จำนวนสาย
หมู่ที่ 2 จำนวนสาย
หมู่ที่ 3 จำนวนสาย
หมู่ที่ 4 จำนวนสาย
หมู่ที่ 5 จำนวนสาย
หมู่ที่ 6 จำนวนสาย
หมู่ที่ 7 จำนวนสาย
หมู่ที่ 8 จำนวนสาย
รวม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7
7
8
7
4
11
2
-
46
ถนนลาดยาง
-
1
-
2
5
1
1
1
11
ถนนลูกรัง
7
-
8
2
1
5
2
1
26
ถนนดิน
-
-
-
1
3
2
-
-
6
สะพาน คสล.
-
-
-
-
1
-
-
-
1
 

 

แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  -  บริโภค
    ในตำบลบ้านใหม่หนองไทร ส่วนใหญ่จะใช้ประปาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร  โดยเทศบาลดำเนินการขยายเขตประปาเพื่อให้เข้าถึงทุกครัวเรือนและใช้น้ำฝนโดยจะมีโอ่งซีเมนต์เก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ทุกครัวเรือนและในบางครัวเรือนที่มีโอ่งซีเมนต์เก็บกักน้ำฝน ไม่เพียงพอ สำหรับการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ก็จะใช้น้ำจากถังเก็บและใช้น้ำจากสระน้ำสาธารณะและคลองต่าง ๆ
 
 
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 50 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252