ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร
หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
คำร้องขอยกเลิกใช้ถังขยะ 8 ต.ค. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 8 ต.ค. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
คำร้องทั่วไป 8 ต.ค. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
คำร้องขอใช้ถังขยะ 8 ต.ค. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย 8 ต.ค. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย 8 ต.ค. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตสะสมอาหาร 8 ต.ค. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตสะสมอาหาร 8 ต.ค. 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDownload
งานจัดเก็บ และภาษี 28 มี.ค. 2564กองคลังDownload
การแจ้งขุดดินหรือถมดิน 28 มี.ค. 2564กองช่างDownload
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 28 มี.ค. 2564กองช่างDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 28 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 28 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขอตรวจค้นเอกสารรับรองสำเนาเอกสารใบแทน ทะเบียนพาณิชย์ 28 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 28 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องเรียนร้องทุกข์ 28 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 28 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 51 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252