ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


1
ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ถางป่าริมทาง,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
*************
ภายใต้การอำนวยการของ.. นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
.. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ถางป่าริมทาง
*******
???????? บริเวณริมถนน ทางเข้าที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ,ซอย แดนทอง และบริเวณอู่ทวีศูนย์ล้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
21 เมษายน 2565

ออกพื้นที่ เพื่อกำจัดรังต่อ ตามคำร้องขอของประชาชน,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
*************
ภายใต้การอำนวยการของ.. นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
.. ออกพื้นที่ เพื่อกำจัดรังต่อ ตามคำร้องขอของประชาชน
???? บริเวณ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
19 เมษายน 2565

เตรียมสถานที่ พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสุทธ์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดใหม่ไทรทอง,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕
********
นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร ลงพื้นที่ด้วยตนเอง
.. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้,ทำความสะอาด บริเวณวัดใหม่ไทรทอง
********
เตรียมสถานที่ พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสุทธ์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดใหม่ไทรทอง ในวันพรุ่งนี้
*********
@ วัดใหม่ไทรทอง หมู่ที่๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
09 เมษายน 2565

ลงพื้นที่ดำเนินการ ดูดโคลนและทะลวงท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร...
*************
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
... มอบหมายให้ นายวิสิทธิ์ศักด์ เดชะ นำทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
ลงพื้นที่ดำเนินการ ดูดโคลนและทะลวงท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน
*************
????????บริเวณ ซอยไสวดีเซล หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
25 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่ติดตามและดำเนินการ ดูดโคลนและทะลวงท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
???????? วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร...
*************
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
... มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล , เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
**************
ลงพื้นที่ติดตามและดำเนินการ ดูดโคลนและทะลวงท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน
????????บริเวณ ริมถนนสุวรรณศร หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
*************
## ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ ????รถดูดโคลน จาก เทศบาลเมืองสระแก้ว
มาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานในครั้งนี้
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ????????
24 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่ดำเนินการต่อเนื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์,ตัดต้นไม้และ ทำความสะอาดศาลา ภายในบริเวณวัดใหม่ไทรทอง,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
???????? วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
...ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
***********
มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..ลงพื้นที่ดำเนินการต่อเนื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์,ตัดต้นไม้และ ทำความสะอาดศาลา ภายในบริเวณวัดใหม่ไทรทอง
************
ณ วัดใหม่ไทรทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
17 มีนาคม 2565

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้,กิ่งไม้,ตัดหญ้า,ปรับเกลี่ยดิน,ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดใหม่ไทรทอง,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
???????? วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
...ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
***********
มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้,กิ่งไม้,ตัดหญ้า,ปรับเกลี่ยดิน,ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดใหม่ไทรทอง
************
ณ วัดใหม่ไทรทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
16 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่ตามคำร้องขอ ให้ช่วยดำเนินการ ปรับภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ ภายในบริเวณ ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม ๒๕๖๕
...ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
***********************
ได้มอบหมายให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี,พร้อมด้วย นายวิสิทธิศักดิ์ เดชะ นักป้องกัน นำ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
...ลงพื้นที่ตามคำร้องขอ ให้ช่วยดำเนินการ ปรับภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ ภายในบริเวณ ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว
10 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่ดำเนินการ ปรับภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ที่ปกคลุมริมถนนและสายไฟ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันศุกร์ที่ ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๕
...ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
***********************
ได้มอบหมายให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี,พร้อมด้วย นายวิสิทธิศักดิ์ เดชะ นักป้องกัน และ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
...ลงพื้นที่ดำเนินการ ปรับภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ที่ปกคลุมริมถนนและสายไฟ
????????บริเวณ หมูที่ ๕ ซอย ๓ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
...โดยได้รับการประสานงานจาก สท. สมศรี สวัสดิ์วงค์ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ประสานงานให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เข้าดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
04 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่ บริเวณหมู่บ้านอรัญนคร เพื่อกำจัดรังแตน,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันอังคารที่ ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
...ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
***********************
ได้มอบหมายให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี,พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
ลงพื้นที่ บริเวณหมู่บ้านอรัญนคร เพื่อกำจัดรังแตน
...ตามคำร้องของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ซึ่งผู้ยื่นคำร้องเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อบุตรหลาน บุคคลภายในบ้าน จึงขอความช่วยเหลือมายัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร มาช่วยกำจัดออกไป
???????? หมู่บ้านอรัญนคร ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
01 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน พื้นผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
...ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
****************
ได้มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา พร้อมด้วย นายสุดา ศรีเคน รองนายกเทศมนตรี,สท.สมศรี สวัสดิ์วงค์,เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบ้านใหม่หนองไทร
... ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน พื้นผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุน รถบดอัดถนน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มาช่วยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ในครั้งนี้ด้วย
****************
???? บริเวณ ซอยที่ ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเทา ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
## เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
โดย นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุน รถบดอัดถนน มาช่วยปรับปรุงซ่อมแซมถนนในครั้งนี้ด้วยค่ะ
24 กุมภาพันธ์ 2565

 ลงพื้นที่ ตรวจสอบพื้นผิวจราจร ซอยบ่อปลา (ซอยที่ ๖ ) หมู่ที่ ๑,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
...ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
***********************
ได้มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา พร้อมด้วย นายสุดา ศรีเคน รองนายกเทศมนตรี,นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี,เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
... ลงพื้นที่ ตรวจสอบพื้นผิวจราจร ซอยบ่อปลา (ซอยที่ ๖ ) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ตามคำร้องของประชาชน..เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา...
**********************
.... ขณะนี้เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ได้เร่งดำเนินการ นำหินคลุก ไปปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจร ให้กับประชาชน ผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมา ในบริเวณดังกล่าวแล้ว เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป...
## คิดดี..คิดได้..ทำง่าย..ทำเลย....
นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
23 กุมภาพันธ์ 2565

นำรถน้ำออกพื้นที่ ดำเนินการล้าง,ทำความสะอาด มณฑปหลวงปู่บุญ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
...ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
*********************
ได้มอบหมายให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร นำรถน้ำออกพื้นที่ ดำเนินการล้าง,ทำความสะอาด มณฑปหลวงปู่บุญ,บริเวณโดยรอบ ศาสนสถาน อุโบสถ์ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อยต่อไป...
*******************
ณ วัดใหม่ไทรทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
22 กุมภาพันธ์ 2565

ลงพื้นที่ดำเนินการวางท่อระบายน้ำต่อจากเดิม เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำระบายไม่ทัน ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันอังคารที่ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
*****************
..ได้มอบหมายให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง,เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
...ลงพื้นที่ดำเนินการวางท่อระบายน้ำต่อจากเดิม เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำระบายไม่ทัน
..บริเวณ ริมถนนสุวรรณศรขาออก หน้า บริษัทซี.เจ เมทัลลิค หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
08 กุมภาพันธ์ 2565

ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ในพื้นที่ส่วนบุคคล ตามคำร้องขอของประชาชน,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
**********************
...มอบหมายหน้าที่ให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
....ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ในพื้นที่ส่วนบุคคล ตามคำร้องขอของประชาชน เนื่องจากเกรงว่าอาจจะล้มทับบ้านเรือนเสียหาย และผู้คนที่ผ่านไปมา อาจได้รับอันตรายได้
********************
ณ บริเวณ บ้านงามรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
03 กุมภาพันธ์ 2565

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (60 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 50 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252