ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


1
กำจัดและจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำ,เปิดทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
****
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..ได้มอบหมายหน้าที่ให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมด้วย นายวิสิทธิศักดิ์ เดชะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
****
..ลงพื้นที่ บริเวณคลองพรหมโหดในเขตรับผิดชอบของตำบลบ้านใหม่หนองไทร ตั้งแต่สะพานโรงน้ำแข็งอรัญประเทศ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเทา ไปจนถึง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..เพื่อกำจัดและจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำ,เปิดทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำต่อไป
****
## นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร และคณะผู้บริหาร ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ให้การอนุเคราะห์สนับสนุน เรือพร้อมเครื่องยนต์ ในการดำเนินการครั้งนี้ด้วยค่ะ
25 สิงหาคม 2565

ดำเนินการ ตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่ปกคลุมสายไฟที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรผ่านไปมา,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
****
นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..มอบหมายให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการ ตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่ปกคลุมสายไฟ ตามคำร้องของประชาชน ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรผ่านไปมา
****
???? บริเวณ ริมถนน ซอย ๔/๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
15 สิงหาคม 2565

เร่งนำรถน้ำออกพื้นที่ระงับเหตุโดยด่วน! เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
****
นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..มอบหมายให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งนำรถน้ำออกพื้นที่ระงับเหตุโดยด่วน! เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร บริเวณริมถนน ปากทางเข้าโรงเรียนพวงคราม อรัญประเทศ
***
## ขณะนี้การไฟฟ้าอำเภออรัญประเทศ.ได้เข้าดำเนินการแก้ไข เรียบร้อยแล้วค่ะ...
06 สิงหาคม 2565

ดำเนินการ ตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่ล้มขวางการจราจร เนื่องจากพายุฝน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
****
นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..มอบหมายให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เร่งนำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการ ตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่ล้มขวางการจราจร เนื่องจากพายุฝน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน สัญจรผ่านไปมา โดยได้รับการประสานงานจาก นายธีระวัฒน์ สุรพันธ์ ประธานสภาเทศบาล
****
# บริเวณ บ้านหนองเทา ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
06 สิงหาคม 2565

ปรับภูมิทัศน์ ซอยแม็กโซล่าเซล หมู่ที่ ๑ ต.บ้านใหม่หนองไทร,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th

ปรับภูมิทัศน์ ซอยแม็กโซล่าเซล หมู่ที่ ๑ ต.บ้านใหม่หนองไทร

18 กรกฎาคม 2565

เหตุไฟไหม้รถเก๋งสีดำ ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
*****
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
...เร่งสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร นำรถน้ำ ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ผู้สัญจรไปมา เนื่องจากมีเหตุไฟไหม้รถเก๋งสีดำ ขอความช่วยเหลือมายังเทศบาลฯ จึงสั่งการให้เข้าช่วยเหลือทันที!!
******
# บริเวณ ริมถนนสุวรรณศร หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
12 กรกฎาคม 2565

ดำเนินการ ปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ริมทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
****
นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร ลงพื้นที่ด้วยตนเอง พร้อมด้วย นายฉัฐวัฒน์ อิทธิพงศ์ภักดี เลขานุการนายกเทศมนตรี
..มอบหมายให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการ ปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ริมทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน สัญจรผ่านไปมาบริเวณเส้นทางดังกล่าว
****
# บริเวณ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
01 กรกฎาคม 2565

ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนาม นายวินัย อินประสงค์,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
*****
นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
.. ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนาม นายวินัย อินประสงค์
****
# บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
01 กรกฎาคม 2565

ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ถางป่าริมทาง,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
*************
ภายใต้การอำนวยการของ.. นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
.. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ถางป่าริมทาง
*******
???????? บริเวณริมถนน ทางเข้าที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ,ซอย แดนทอง และบริเวณอู่ทวีศูนย์ล้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
21 เมษายน 2565

ออกพื้นที่ เพื่อกำจัดรังต่อ ตามคำร้องขอของประชาชน,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
*************
ภายใต้การอำนวยการของ.. นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
.. ออกพื้นที่ เพื่อกำจัดรังต่อ ตามคำร้องขอของประชาชน
???? บริเวณ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
19 เมษายน 2565

เตรียมสถานที่ พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสุทธ์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดใหม่ไทรทอง,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕
********
นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร ลงพื้นที่ด้วยตนเอง
.. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้,ทำความสะอาด บริเวณวัดใหม่ไทรทอง
********
เตรียมสถานที่ พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสุทธ์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดใหม่ไทรทอง ในวันพรุ่งนี้
*********
@ วัดใหม่ไทรทอง หมู่ที่๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
09 เมษายน 2565

ลงพื้นที่ดำเนินการ ดูดโคลนและทะลวงท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร...
*************
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
... มอบหมายให้ นายวิสิทธิ์ศักด์ เดชะ นำทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
ลงพื้นที่ดำเนินการ ดูดโคลนและทะลวงท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน
*************
????????บริเวณ ซอยไสวดีเซล หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
25 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่ติดตามและดำเนินการ ดูดโคลนและทะลวงท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
???????? วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร...
*************
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
... มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล , เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
**************
ลงพื้นที่ติดตามและดำเนินการ ดูดโคลนและทะลวงท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน
????????บริเวณ ริมถนนสุวรรณศร หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
*************
## ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ ????รถดูดโคลน จาก เทศบาลเมืองสระแก้ว
มาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานในครั้งนี้
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ????????
24 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่ดำเนินการต่อเนื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์,ตัดต้นไม้และ ทำความสะอาดศาลา ภายในบริเวณวัดใหม่ไทรทอง,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
???????? วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
...ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
***********
มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..ลงพื้นที่ดำเนินการต่อเนื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์,ตัดต้นไม้และ ทำความสะอาดศาลา ภายในบริเวณวัดใหม่ไทรทอง
************
ณ วัดใหม่ไทรทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
17 มีนาคม 2565

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้,กิ่งไม้,ตัดหญ้า,ปรับเกลี่ยดิน,ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดใหม่ไทรทอง,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
???????? วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
...ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
***********
มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้,กิ่งไม้,ตัดหญ้า,ปรับเกลี่ยดิน,ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดใหม่ไทรทอง
************
ณ วัดใหม่ไทรทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
16 มีนาคม 2565

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (69 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
45
เดือนที่แล้ว
2,426
ปีนี้
18,577
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
37,789
ไอพี ของคุณ
3.236.52.68
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 7 45 45 2,426 18,577 16,648 37,789 3.236.52.68