ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


1
รับและส่งมอบทรัพย์สินกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
****************
โดย นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายอำภัย เดชะ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
... ร่วมกับ นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ทำ MOU ร่วมกัน เพื่อรับและส่งมอบทรัพย์สินกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
***********
????ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
09 พฤษภาคม 2565

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสงวน เผ่าไทย,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
********
นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร พร้อมด้วย นายกรินทร์ คติกำจร ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสงวน เผ่าไทย
********
ณ ศาลาเม่งเจี่ย โรงเจ อรัญประเทศ
*******
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว เผ่าไทย มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
04 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
***************
นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
...โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ ,นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร,พร้อมด้วยคณะผผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,กำลังพลทหาร,หน่วยงานต่างๆ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
....โดยได้ร่วมกันเก็บกวาดเศษใบไม้,ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดห้องน้ำ
*************
???????? บริเวณ โดยรอบโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..เพื่อการมีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป
25 เมษายน 2565

พิธีเปิด โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ฯ พื้นที่ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
*******
นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..มอบหมายให้ นายสุดา ศรีเคน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร เป็นประธานพิธีเปิด โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ฯ พื้นที่ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
..ซึ่งดำเนินการจัดโครงการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
******
ณ ห้องประชุมไทรทอง ชั้น ๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
23 เมษายน 2565

เข้าร่วมประเมินสถานที่เพื่อจัดตั้งสถานที่กักกัน,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
*****
นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
... เข้าร่วมประเมินสถานที่เพื่อจัดตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อนำแรงงานกัมพูชาประเภท MOU เข้ามาทำงานในประเทศไทย
******
???? - บริษัทแอมออลไลท์ จำกัด ณ สบายจังรีสอร์ท อรัญประเทศ
???? - บริษัทเค ที พันล้าน อิมพอร์ตจำกัด ณ โรงแรมทัพทองคำ อรัญประเทศ
???? - ห้างหุ้นส่วนจำกัดไดม่อน คลอเรินทีน หมู่ที่ ๑ ต.บ้านใหม่หนองไทร
 
22 เมษายน 2565

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
*************
ภายใต้การอำนวยการของ.. นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย
???? ณ จุดบริการประชาชน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
14 เมษายน 2565

 ลงพื้นที่ด้วยตนเอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล ๗ ว,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
*************
นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีพร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
ลงพื้นที่ด้วยตนเอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย
???? ณ จุดบริการประชาชน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร โดยมี นายบรรพต ศรีพรหม กำนันตำบลบ้านใหม่หนองไทร พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
12 เมษายน 2565

รดน้ำขอพร นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เพื่อควา,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
******
คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล..ทำพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕
**********
ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
12 เมษายน 2565

เข้าร่วมพิธีเปิด  " งานแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ ๖๕ ",เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๓๐ น.
*********
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี
.. มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร เข้าร่วมพิธีเปิด " งานแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ ๖๕ "
*********
โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้
???? ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ
06 เมษายน 2565

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๙ น.
*********
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี
.. มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช
*********
โดยมี นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานพิธี
พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมพิธีในวันนี้
???? ณ บริเวณหน้าพระสยามเทวาธิราช ถนนมหาดไทย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
06 เมษายน 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
...ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
****************
ได้มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕
***************
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ
01 เมษายน 2565

ลงพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อติดตามและเร่งดำเนินการ จัดทำเขตแนวป้องกันอันตราย,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
???????? วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
**********
..นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
ลงพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อติดตามและเร่งดำเนินการ จัดทำเขตแนวป้องกันอันตราย
????????...บริเวณที่มีการวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างกำแพงคุณหญิง ,ซอย 99 รีสอร์ท หมู่ที่ ๗ และ ซอย ๔ หมู่ที่ ๖ ที่ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
********
## เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
01 เมษายน 2565

.ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวิสุทธ์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดใหม่ไทรทอง,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
???????? วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
**********
..นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
...ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวิสุทธ์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดใหม่ไทรทอง
*******
..โดยมี นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวิสุทธ์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดใหม่ไทรทอง ในคืนนี้ด้วย
***********
ณ วัดใหม่ไทรทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
29 มีนาคม 2565

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อนาวิน นาครอง,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
*************
โดย นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายกรินทร์ คติกำจร ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อนาวิน นาครอง
********
ณ วัดศรีอุทัย อำเภออรัญประเทศ
********
# เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัว นาครอง มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
 
 
 
28 มีนาคม 2565

ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูวิสุทธ์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดใหม่ไทรทอง,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
???????? วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
**********
..นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
...ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูวิสุทธ์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดใหม่ไทรทอง
***********
ณ วัดใหม่ไทรทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
 
 
26 มีนาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (125 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 52 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252