ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


1
.ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และสำรวจ รับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบรรพต(เขาน้อย) สังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ภายใต้การอำนวยการของ.. นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
********
มอบหมายให้ นายอภิชาติ พิมพิสาร ผู้อำนวยการกองศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
...ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และสำรวจ รับสมัครเด็กเล็ก
เพื่อเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบรรพต(เขาน้อย) สังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
09 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และสำรวจ รับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านใหม่หนองไทร,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ภายใต้การอำนวยการของ.. นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
********
มอบหมายให้ นายอภิชาติ พิมพิสาร ผู้อำนวยการกองศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
...ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และสำรวจ รับสมัครเด็กเล็ก
เพื่อเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านใหม่หนองไทร
06 พฤษภาคม 2565

สำรวจรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบรรพต ตำบลบ้านใหม่หนองไทร,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
ภายใต้การอำนวยการของ.. นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
********
มอบหมายให้ นายอภิชาติ พิมพิสาร ผู้อำนวยการกองศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร และเจ้าหน้าที่
...ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และสำรวจรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบรรพต ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
20 เมษายน 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.

            เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมไทรทอง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร โดย นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่ผู้ชนะเลิศ

16 มีนาคม 2565

ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
14 มีนาคม 2565

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
11 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และเด็กปฐมวัย ในการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On - Site ภายหลังจากเทศกาลปีใหม่,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
10 มกราคม 2565

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลบ้านใหม่หนองไทร ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ

นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร

***********************

มอบหมายหน้าที่ให้นายสุดา ศรีเคน รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายชลาทร ต่างพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทรติดตามการดำเนินการ ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ( Covid 19 ) ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit ( ATK ) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และเด็กปฐมวัย เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ในการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี พ.ศ.2564

**********************

ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองไทร เป็นผู้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit  (ATK) 

 

 

15 พฤศจิกายน 2564

คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
21 เมษายน 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
21 เมษายน 2564

ประวัติและข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
19 เมษายน 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 50 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252