ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


1
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
***************
นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
...โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ ,นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร,พร้อมด้วยคณะผผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,กำลังพลทหาร,หน่วยงานต่างๆ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
....โดยได้ร่วมกันเก็บกวาดเศษใบไม้,ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดห้องน้ำ
*************
???????? บริเวณ โดยรอบโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..เพื่อการมีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป
25 เมษายน 2565

สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
******
คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล..ทำพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕
**********
ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
12 เมษายน 2565

การปรับปรุงซ่อมแซมถนน.คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
********************
โดย นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
...ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การปรับปรุงซ่อมแซมถนน.คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
********
..บริเวณถนน ซอย ๔ , ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ และ ถนนด้านหน้าทางเข้าเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
03 เมษายน 2565

มอบถุงยังชีพร่วมกับคณะผู้บริหารหมู่บ้านเขมากร  "เขมากรปันสุข..สุขจากผู้ให้ ถึงผู้รับปันสุข" ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
*********************
นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน
ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพร่วมกับคณะผู้บริหารหมู่บ้านเขมากร
"เขมากรปันสุข..สุขจากผู้ให้ ถึงผู้รับปันสุข"
????????ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
21 มีนาคม 2565

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้,กิ่งไม้,ตัดหญ้า,ปรับเกลี่ยดิน,ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดใหม่ไทรทอง,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
???????? วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
...ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
***********
มอบหมายให้ ดร.รัตน์นริศ หิรัญธนไชยา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้,กิ่งไม้,ตัดหญ้า,ปรับเกลี่ยดิน,ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดใหม่ไทรทอง
************
ณ วัดใหม่ไทรทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
16 มีนาคม 2565

 ปรับภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ที่ปกคลุมริมถนนและสายไฟ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันศุกร์ที่ ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๕
...ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
***********************
ได้มอบหมายให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี,พร้อมด้วย นายวิสิทธิศักดิ์ เดชะ นักป้องกัน และ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
...ลงพื้นที่ดำเนินการ ปรับภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ที่ปกคลุมริมถนนและสายไฟ
????????บริเวณ หมูที่ ๕ ซอย ๓ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
...โดยได้รับการประสานงานจาก สท. สมศรี สวัสดิ์วงค์ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ประสานงานให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เข้าดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
04 มีนาคม 2565

ดำเนินการล้าง,ทำความสะอาด มณฑปหลวงปู่บุญ,บริเวณโดยรอบ ศาสนสถาน อุโบสถ์,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
...ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
*********************
ได้มอบหมายให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร นำรถน้ำออกพื้นที่ ดำเนินการล้าง,ทำความสะอาด มณฑปหลวงปู่บุญ,บริเวณโดยรอบ ศาสนสถาน อุโบสถ์ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อยต่อไป...
*******************
ณ วัดใหม่ไทรทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
22 กุมภาพันธ์ 2565

" ตลาดเขาน้อย ร้อยปี" ประจำปี ๒๕๖๕  ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
********************
โดย. นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และเขต ๒ ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
...ร่วมพิธีเปิดงาน " ตลาดเขาน้อย ร้อยปี" ประจำปี ๒๕๖๕
ในการจัดงานครั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายก,สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว,หอการค้าจังหวัดสระแก้ว,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ทัังภาครัฐ,ภาคเอกชน,ภาคประชาสังคมและคณะสงฆ์ ในอำเภออรัญประเทศและจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น
...พร้อมกันนี้ นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ต่อประธานในพิธี
โดย นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดงาน "ตลาดเขาน้อย ร้อยปี " ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมนำ ท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติ ทำบุญไหว้พระปิดทอง ลอยพระพุทธบาทจำลอง,เข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ,พร้อมรับชม ศิลปวัฒนธรรมการแสดงแสง-เสียง ,การจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน,เดินชมตลาดย้อนยุค
****************
ณ วัดอนุบรรพต (เขาน้อย) ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
## งาน "ตลาดเขาน้อย ร้อยปี " ประจำปี ๒๕๖๕
มีระหว่างวันที่ ๑๔- ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
14 กุมภาพันธ์ 2565

วางท่อระบายน้ำต่อจากเดิม เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำระบายไม่ทัน  ..บริเวณ ริมถนนสุวรรณศรขาออก หน้า บริษัทซี.เจ เมทัลลิค หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันอังคารที่ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
*****************
..ได้มอบหมายให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง,เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
...ลงพื้นที่ดำเนินการวางท่อระบายน้ำต่อจากเดิม เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำระบายไม่ทัน
..บริเวณ ริมถนนสุวรรณศรขาออก หน้า บริษัทซี.เจ เมทัลลิค หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
 
 
08 กุมภาพันธ์ 2565

คอยเฝ้าระวังและสกัดไฟที่ไหม้ป่า ป้องกัน ไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชน,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th

วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๗.๐๐ น.

     *************

   เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร

โดย นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

...ลงพื้นที่ด้วยตนเอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร

...นำรถน้ำจำนวน ๒ คัน ออกพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ ๑ ซอย ๒ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เนื่องจาก ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชน มีเหตุไฟไหม้ป่า บริเวณดังกล่าว

โดยสั่งการให้เร่งนำรถน้ำออกพื้นที่ ให้คอยเฝ้าระวังและสกัดไฟที่ไหม้ป่า ป้องกัน ไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชน..อย่างใกล้ชิด!

18 มกราคม 2565

จัดกิจกรรมฟื้นฟู ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
****************
มอบหมายหน้าที่ให้ นายกรินทร์ คติกำจร ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทรลงพื้นที่ ร่วมมือกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมฟื้นฟู
...เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ จัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดเขาน้อยอนุบรรพต ตำบลบ้านใหม่หนองไทร โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ในพื้นที่ ร่วมแรงช่วยกันล้างทำความสะอาด บริเวณอุโบสถวัดเขาน้อยอนุบรรพต ในวันนี้ด้วย
 
25 ธันวาคม 2564

ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ริมทาง ปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมถนน สะพานโรงน้ำแข็ง บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
******************
ภายใต้การอำนวยการของ นายก่อเกียรติ คติกำจร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
.... ได้มอบหมายหน้าที่ให้ นายเอกรินทร์ ศรีพรหม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ริมทาง ปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมถนน สะพานโรงน้ำแข็ง บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
23 พฤศจิกายน 2564

 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น" ภายใต้นโยบาย "เราจะไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ",เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
โดย นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
***********************
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล, ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
**********************
" เพื่อ มอบนโยบาย,แนวทางการปฏิบัติงาน,พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข ให้กับพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร..ได้ถือปฏิบัติต่อไป "
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น" ภายใต้นโยบาย "เราจะไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ "
**********************
ณ. อาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
08 พฤศจิกายน 2564

ทำความสะอาด ล้างศาลาการเปรียญวัด วัดเขาน้อยอนุบรรพต ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร โดย นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร
ได้มอบหมายหน้าที่ให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ร่วมแรงช่วยกันทำความสะอาด ล้างศาลาการเปรียญวัด วัดเขาน้อยอนุบรรพต ทำความสะอาด ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เพื่อเตรียมต้อนรับงานกฐินสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะมาใช้สถานที่แห่งนี้ เพื่อบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลต่อไป..
04 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาชุมชนบ้านใหม่หนองไทร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,banmainongsai.go.th
**วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ** เวลา ๑๐.๐๐ น.
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
โดย นายก่อเกียรติ คติกำจร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทรพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ ,และ พนักงาน,เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
.. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาชุมชนบ้านใหม่หนองไทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
..โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว,นายอำเภออรัญประเทศ,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร,และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ. อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
..พร้อมกันนี้ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นรวงผึ้ง,ปรับภูมิทัศน์ ภายในบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร และ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน บริเวณหมู่ที่๕ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
27 ตุลาคม 2564

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (26 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 50 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252